Enterprise Exclusive

Free Trial

Việt Nam

Đặt ngôn ngữ và tiền tệ
Chọn ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ ưa thích của bạn. Bạn có thể cập nhật cài đặt bất cứ lúc nào.
Ngôn ngữ
Tiền tệ
Cứu
Pricing
Proxy

Nhà

API

Xác thực bí mật tài khoản

Danh sách IP được phép

FAQ
Product problem
Buy problem
Use Static ISP Proxy
ADS

home> FAQ > Product problem > Is the traffic of each package restricted?

Is the traffic of each package restricted?

1. Dynamic residential package and rotating ISP: purchase according to your needs, there is no limit on the use of the traffic you have purchased


2. Unlimited package: After purchasing the unlimited package, there is no limit on data usage during the validity period of the package.


3. Static residential proxy and data center proxy: Purchase according to the region and IP stable duration. The IP fee includes the traffic fee, and there is no need to purchase additional traffic.


Contact us with email

[email protected]

logo
Customer Service
logo
logo
Hi there!
We're here to answer your questiona about LunaProxy.
1

How to use proxy?

2

Which countries have static proxies?

3

How to use proxies in third-party tools?

4

How long does it take to receive the proxy balance or get my new account activated after the payment?

5

Do you offer payment refunds?

Help Center
icon

Vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng qua email

[email protected]

Chúng tôi sẽ trả lời bạn qua email trong vòng 24h